Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Qoute icon

Esacon har gjort det enklere for oss å bruke tid på det vi vil, nemlig prosjektet. Det er det viktigste for oss.

Qoute icon
Brommeland Elektronikk fikk først avslag, men med Esacons hjelp ble SkatteFUNN-søknaden godkjent på andre forsøk.

– Esacon hjalp oss med å komme i gang og satse videre på prosjektet. De har vært en stor bidragsyter til å få prosjektet gjennomført, sier daglig leder
Per Helge Børseth i Brommeland Elektronikk, haugesundsbedriften som jobber med elektriske installasjoner på skip.

Esacon har samarbeidet med Brommeland siden høsten 2019, og søkte SkatteFUNN for første gang i mars 2020. 
Denne søknaden ble avslått, men Esacon var uenig i avslaget, og mente at prosjektet kvalifiserte til støtte og burde blitt godkjent.

– Esacon mente det var potensiale i prosjektet, de var pådrivere for å prøve på nytt med en ny søknad, forklarer Børseth.

Sporing av fiskebåter


 Fordi søknaden ble sendt så tidlig på året, var det god tid til å sende inn en helt ny søknad. Der ble innovasjonshøyden i prosjektet ekstra spisse, og saksbehandlers innvendiger i det første avslaget ble besvart. Denne søknaden ble godkjent, for 2020 og fram til 2023.

Prosjektet Brommeland har fått støtte til gjennom SkatteFUNN, er et nytt system, både hardware og software, for sporing av fiskebåter og innsending av fangstmeldinger.

Nye lovkrav fra fiskerinæringen har ført til at også mindre fiskebåter må ha slike systemer på plass, men de som allerede er på markedet er for store og for dyre for de fleste småbåter. Brommeland lager et sporingssystem og elektronisk fangstdagbok som oppfyller myndighetskravene og er mye rimeligere enn alternativene som finnes på i dag.

Prosjektet utgjør en forskjell for de mindre fiskebåtene, som ikke ville hatt råd til å oppfylle nye lovkrav uten systemet som Brommeland utvikler, og bidrar dermed til å bevare de mindre aktørene i fiskerinæringen.

 

Tid til det viktigste


Børseth synes det har vært enkelt å samarbeide med Esacon, og at selve prosessen har vært både oppløftende og opplysende.
 

– For oss som jobber med det, er det mye kunnskap som er selvsagt. Det er ikke alt som er like enkelt å se selv, men en ekstern part som Esacon ser det tydeligere. Måten de har framstilt prosjektet på, ordlyden de har brukt, aspektene de har fremhevet og at de ikke har sett seg blinde på det vi har tenkt er opplagt, har ført til at vi fikk tilslag på søknaden vår, mener Børseth.

Uten SkatteFUNN-pengene tror Børseth andre forutsetninger måttet ligge til grunn for at de kunne ha gjennomført prosjektet. I stedet har Brommeland hatt tid og energi til å fordype seg i det som virkelig betyr noe for dem.

– Esacon har gjort det enklere for oss å bruke tid på det vi vil, nemlig prosjektet. Det er det viktigste for oss.