Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Kvalifiserer du til SkatteFUNN?
Ta testen!

 

 

SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forskning- og/eller  utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.