Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd og utbetalt via skattesystemet.

 

Støtteordning for forskning og utvikling

Alle bedrifter som er skattepliktige til Norge kan søke SkatteFUNN, uavhengig av bransje og størrelse.

For å kvalifisere til ordningen må deres bedrift utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er ny sett mot det som finnes på markedet i dag. Utviklingen må også innebære noen utfordringer og være til nytte for virksomheten. Man kan ikke søke om støtte til daglig drift. 

Har du flere spørsmål? Se ofte stilte spørsmål og svar angående SkatteFUNN her.


Skattefradrag av FoU-prosjekt

Bedrifter kan fra og med 2020 få støtte for 19 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter (til og med 2019 var satsen 18 eller 20 prosent avhengig av bedriftens størrelse). Støtten gis som skattefradrag eller som direkte utbetaling til selskaper som ikke er i skatteposisjon 

En godkjenning fra SkatteFUNN gir bedriften deres rett til å kreve skattefradrag for påløpte prosjektkostnader, og støtten kommer med skatteoppgjøret året etter at kostnadene er påløpt.

En godkjenning fra SkatteFUNN gjelder per hele kalenderår, det vil si at man får dekket en andel av kostnadene påløpt fra og med januar, til og med desember, hvert år som er godkjent. 


Søk innen garantifristen

Fristen for å søke SkatteFUNN er 01.09. Søker dere innen denne datoen er dere garantert å få behandlet søknaden før nyttår. Dersom søknaden først behandles etter nyttår vil en eventuell godkjenning ikke inkludere årets kostnader.

Alle søknader behandles fortløpende og man kan sende inn søknader fra og med januar. Det er lurt å søke tidlig for å få behandlet søknaden tidligere som gir forutsigbarhet i prosjektet deres.