Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Qoute icon

Nøkkelen ligger i å få fagspråket oversatt til normalt språk. Her har Esacon vært til stor hjelp.

Qoute icon
Exspend Consulting AS er eit konsulentselskap innan IT og forretning med kompetanse på alt frå strategisk rådgjeving og prosjektleiing til organisasjonsutvikling og framtidsretta teknologi. Vi møter dagleg leiar Hans-Ingar Løvstad på Esacon sine kontor i Waldemar Thranes gate i forbindelse med ein rapporteringsprat.

«Vi jobber primært med kunder som tar løft fra tradisjonell drift og hardware til drift basert på skytjenester,» seier Hans-Ingar. «Dette er basisen i firmaet vårt.»

Hans-Ingar kom i kontakt med Esacon etter å ha fått avslag på ein sjølvskriven SkatteFUNN-søknad. Esacon utarbeida raskt ei klage som vart godkjent av Forskningsrådet, og som resultat har Exspend Consulting fått innvilga heile tre år med SkatteFUNN-støtte. Hans-Ingar seier han har opplevd samarbeidet med Esacon som svært positivt.

«Jeg har brent av ekstremt mye tid på å skrive selv som kunne blitt brukt på andre ting,» fortel han. «Mye av grunnen til at jeg ikke tok kontakt med et selskap som dere fra begynnelsen av var at jeg var redd jeg uansett kom til å måtte bruke mye tid på søknaden. Dette viste seg å absolutt ikke være tilfellet. Det overrasker meg fremdeles at en av deres prosjektledere klarte å skrive hele klagen basert på en knapp times samtale.»

Bedrifta er no i full gang med utviklinga av ein digital plattform for transformasjon, drift og forvaltning av sky-tenester. Plattformen vil eliminere behovet for dyre skreddarsydde løysingar, og i staden tilby fleksible sky-baserte løysingar retta mot SMB-marknaden.

«Når kunder ønsker å frigjøre seg fra tradisjonell drift og legge alt over i skyen, har de to valg,» fortel Hans-Ingar. «Enten kan de sette ut driften til dyre tjenesteytere, eller selv skaffe intern IT-kompetanse. Bedriftene ender ofte opp med å bruke store summer på drift og forvaltning, og får lite igjen for det. Det er dette vi i Exspend Consulting ønsker å gjøre noe med.»

Hans-Ingar fortel at bedrifta ikkje kjem til å nøle med å bruke Esacon frå starten av i framtidige prosjekt.

«Det er vanskelig å vite hvilken ordlyd man skal bruke når man skal formidle informasjon til saksbehandlere som ikke nødvendigvis er fagfolk. Nøkkelen ligger i å få fagspråket oversatt til normalt språk. Her har Esacon vært til stor hjelp.»