Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Qoute icon

Det er ikke sikkert en ser sin egen idé godt nok. Hvor er det innovasjon, og hvordan skal man formulere det og vise at her er det noe?

Qoute icon
Da Norske mikrohus startet i 2018, solgte de fire mikrohus. I år er målet å selge 100.

– Nesten samtlige som har kjøpt mikrohus av oss, har bodd i dem siden, forteller David Reiss-Andersen.

Sammen med kona Jeanette driver han Norske mikrohus AS, som produserer miljøvennlige og rimelige hus på hjul fra fabrikken på Økern i Oslo. Husene varierer i størrelsen fra 19,5 til 22 kvadratmeter, og koster opp mot en million kroner inkludert hvitevarer.

Ekteparet så et behov og marked for små, kompakte boliger i 2018. Siden har bedriften vokst betraktelig. Fra starten med fire solgte hus i 2018, regner de med å selge opp mot 100 mikrohus i løpet av 2021.  

– Vår nisje er at mikrohusene er på hjul, slik at de kan rulle rundt. Så lenge du har tilhengerlappen, kan du frakte huset med deg hvor som helst. Det gir mobilitet, fleksibilitet og passer spesielt godt for unge voksne som studerer eller er i etableringsfasen, forklarer gründeren.

Husene er fullt utstyrt med hvitevarer og forbrenningstoalett. Ved å koble til en hageslange og strømkabel, har du alt du trenger.

– Det er en vanntank du fyller opp med hageslangen, og gråvannet kan du filtrere med et gråvannsfilter. Det gir et minimalt fotavtrykk. Når du flytter på huset, er det som om du aldri var der.


Hadde ikke sendt inn søknad selv

I oppstartsfasen var det en god nabo som tipset ekteparet om SkatteFUNN, og at de burde søke ordningen.

DavidReiss-Andersen-norske mikrohus-kundecase-artikkelbilde
 – Jeg tenkte "okei, huff, hvordan kvalifiserer man til det?". Hun fortalte at det finnes selskaper som hjelper til med søknadsprosessen, og da ringte jeg Esacon, forteller David.

Samarbeidet resulterte i at Norske mikrohus fikk tilslag på den første SkatteFUNN-søknaden, for 2018 til 2021.  

– Jeg tror ikke vi hadde klart å skrive søknaden på egen hånd. Det er ikke sikkert en ser sin egen idé godt nok.


Hvor er det innovasjon, og hvordan skal man formulere det og vise at her er det noe? Alternativet for oss uten Esacon er null kroner. Derfor betaler vi dem gladelig for jobben de gjør, sier han.

Etter den første innledende samtalen kom Esacon på bedriftsbesøk, og deretter overtok de styringen på søknadsarbeidet opp mot SkatteFUNN.

– De er ekstremt ryddige og flinke, og oppfølgingen etterpå har vært like viktig som selve søknadsskrivingen.

 

Utvider konseptet

Nå er Norske mikrohus i gang med et nytt prosjekt de skal søke SkatteFUNN om.

Med Go Cabin ønsker de å ta konseptet et skritt videre. Planen er å samarbeide med turistnæringen om utleie av mikrohus.

– Vi designer, bygger og selger hus. Nå har vi tatt steget inn i resten av verdikjeden og ser på hvilke fritidsmuligheter det er for mikrohus rundt om i Norge. Det er mange, flotte, sesongbaserte steder å drive utleie, der det kanskje ikke er lov å bygge, forklarer David.

Midlene fra SkatteFUNN som ble brukt til oppstarten av Norske mikrohus, betrakter han utelukkende som en bonus.

– SkatteFUNN er en genial ordning, og stimulerer til innovasjon og utvikling for små og mellomstore bedrifter som oss. Pengene vi har fått fra SkatteFUNN, er penger vi uansett hadde brukt selv. Men det å vite at vi får noe igjen, gjør at terskelen for å satse er litt lavere.