Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Qoute icon

Esacon får søknadene godkjent, og med det får vi forutsigbarhet. Da kan vi bruke arbeidskraften på det vi skal gjøre.

Qoute icon

Før brukte Stein Lie hos Integrasjonssystemer AS flere uker på å skrive søknader. Med hjelp fra Esacon er jobben hans gjort på et par timer.

– Esacon gjør en fantastisk god jobb, sier daglig leder Stein Lie hos Integrasjonssystemer AS.

Hortenbedriften har 34 ansatte, og jobber med å utvikle programvare rettet mot bedriftsmarkedet i Norge og Skandinavia.

Selskapet bruker intern kompetanse og arbeidskraft. For å kunne være en innovativ aktør på det nordiske markedet, er pengene fra SkatteFUNN-ordningen viktig.

 – Med SkatteFUNN kan vi faktisk drive med forskning og utvikling på egenhånd, vi trenger ikke å ha kundecaser for å få det til. Det hadde vært for dyrt å dra hele lasset selv. Nå kan vi drive produktutvikling og strekke oss etter det som gjør at vi blir bedre enn konkurrentene våre, forklarer Lie.

Integrasjonnsystemer_ingress
Innovativ aktør: Integrasjonssystemer AS har vokst som selskap og skapt bedre produkter ved hjelp av støtten fra SkatteFUNN. Nå forventer ledelsen i bedriften, her representert ved salgs- og markedssjef Petter Engebretsen, ytterligere vekst.

Fra krevende til enkel

Først søkte Integrasjonssystemer penger fra SkatteFUNN uten Esacon. Ifølge Lie var det en lang og krevende prosess.

– Vi brukte fryktelig mye tid på skriving og formuleringer. Da vi kom i kontakt med Esacon var vi egentlig ganske lei å skrive søknader.

– Esacon er gode til å skrive, og til å trekke ut relevant informasjon. I løpet av intervjuet med oss får de fram det som er viktig for søkeprosessen. De gjør arbeidet veldig lett for oss. Istedenfor dager og uker med søknadsskriving, er det et intervju på halvannen time, oppsummerer han.

Henter ut det essensielle

I 2014 startet det første samarbeidet, og siden har Integrasjonssystemer AS med Esacons hjelp fått godkjent fire SkatteFUNN-søknader.

– Esacon får søknadene godkjent, og med det får vi forutsigbarhet. Da kan vi bruke arbeidskraften på det vi skal gjøre.

De tre første søknadene var til utviklingen av VOXON, et talestyrt logistikksystem. Den siste søknaden er til utviklingen av FEED PIM, et verktøy som samler all produktinformasjon på et sted.

– Jeg er overrasket over hvor mye Esacon forstår og får med seg. De er gode på å se hva som er viktig og nyskapende, og hente ut det essensielle, sier Lie.

– En god ordning

I tillegg til selve søknadsskrivingen hjelper Esacon til med at bedriften overholder alle frister.

– De er veldig tilgjengelige. De kan mye om regelverket og er en god støttespiller for oss. Vi har ikke mye kontakt, vi snakker bare sammen noen få ganger i året, men da får vi umiddelbare svar, forteller Lie.

På grunn av SkatteFUNN-støtten har Integrasjonssystemer fått mulighet til å satse på FoU de siste årene, noe som har ført til at de har bedre produkter og står sterkere. Nå forventer den daglige lederen videre vekst i selskapet.

– SkatteFUNN betyr at vi i vesentlig grad kan drive med forskning og utvikling. Det hjelper oss til å faktisk kunne forske og utvikle produktet. Det er en god ordning som man har krav på når man oppfyller vilkårene.