Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Qoute icon

Med Esacons hjelp har vi fått godkjent alle søknadene våre.

Qoute icon

 

Helthjem var helt i startfasen da de tok kontakt med Esacon for første gang. Siden har de fått gjennom seks godkjente søknader i SkatteFUNN.

 – Noen prosjekter hadde vi nok ikke gjort i det hele tatt uten hjelp fra Esacon, forteller innovasjonssjef Tor Even Blom-Ramberg i Helthjem.

Helthjem er en hjemleveringstjeneste fra Schibsted, og en av Norges største distributører av magasiner, bøker og småpakker. Selskapet leverer pakker for hundrevis av nettbutikker, og har gjort det mulig for privatkunder å sende pakker hjemmefra.

Ifølge Tor Even var Helthjem i seg selv et prosjekt da de tok kontakt med Esacon for første gang.

– Vi lurte på om det var mulig å søke støtte fra SkatteFUNN, men så at vi trengte hjelp for å få det til. Det er komplisert å forstå det offentlige rammeverket, hva du kan få støtte til og hvordan du bør formulere det. Med Esacons hjelp har vi fått godkjent alle søknadene våre, forklarer innovasjonssjefen.
  

Fra nettbutikk til smart emballasje


 Siden samarbeidet med Esacon startet i 2016, har Helthjem fått godkjent seks SkatteFUNN-søknader til fem ulike prosjekter.

Tor Even beskriver prosjektene som en symbiose av logistikk og teknologi, deriblant logistikkløsning for ekspresslevering, digitalt byttemarked for klær og en nettløsning for kampanjer og salg.

– Vi laget en kampanjeløsning som inneholder annonse, nettbutikk og logistikk i en pakke som gjør det mulig å få til onlinesalg, selv om man ikke har nettbutikk fra før. Vi utviklet software som muliggjør helt nye ting i markedet, forklarer han.

At SkatteFUNN støtter påløpte kostnader, uavhengig av om prosjektet lykkes eller ikke, har gitt trygghet i å satse også på usikre prosjekter.

– Vi jobbet med noe vi kalte smart emballasje, der du kan bruke selve emballasjen til å levere beskjeder med en QR-kode. Når mobilkameraet leser koden, får du en personlig hilsen. Her kom vi dessverre ikke helt i mål da vår teknologipartner gikk inn i konkursbeskyttelse, og måtte legge ned sin del av satsingen. 


Stadig nye ideer på gang


Å kunne vie tiden sin fullt og helt til å klekke ut ideer og komme på nye, innovative løsninger, er helt avgjørende for suksessen til Helthjem. Uten hjelp til å skrive SkatteFUNN-søknadene, tviler Tor Even på om de hadde vært der de er i dag.

– Det er ekstremt viktig. Vi beveger oss utrolig raskt. Vi hadde ikke startet på prosjekter så tidlig som vi har gjort uten den finansieringen. Vi har mange prosjekter og ideer vi jobber med hele tiden. Esacon intervjuer oss og renskriver ideene våre til det formatet som trengs. De strukturerer opp en søknad som vi hadde måtte bruke mye tid på selv, hvis vi ikke hadde hjelp, mener han.

Helthjem har hatt én rådgiver i Esacon, som skriver alle søknadene og følger opp selskapet i forbindelse med kostnadsrapportering og andre spørsmål. For Tor Even betyr det mye å forholde seg til kun én person, som etter hvert kjenner selskapet godt og som de har en personlig tone med.

Ikke minst er oppfølgingen i etterkant av søknadsskrivingen viktig.

– Esacon hjelper oss å koordinere, huske frister, levere timelister, forstå rammeverket, følger oss opp og husker ting. Slike ting kan lett glippe i en travel hverdag. 


Nye prosjekter


Esacon har hjulpet Helthjem med å se hvilke prosjekter det er mulig å søke støtte til. Og bare i løpet av 2021 er det planlagt å søke SkatteFUNN for ytterligere prosjekter.

– Vi har SkatteFUNN-kriteriene på radaren, og vet hvor høy terskelen er for å sende inn en søknad og få den godkjent. Noen av prosjektene våre er for eksempel for små til å søke støtte. Å ha en dreven rådgiver i Esacon, sparer oss for mye tid på den måten også.