Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

 

Hvordan skal man få leger til å snakke sammen og dele kunnskap og erfaringer? Det er noe av det senior application architect Ole-Kristian Bach og solution architect Nåkkve Kierulf jobber med i IMS Health Technology Systems Norway. Siden 2012 har de fått SkatteFUNN-støtte til å utvikle Docnet, en IT-plattform som gir helsepersonell mulighet til blant annet å kommunisere og utveksle erfaringer og kunnskap.

Qoute icon

Det er alfa og omega for oss å ha en avtale med Esacon for å sikre arbeidsplassen.

Qoute icon

Søkte SkatteFUNN for å utvikle en plattform for kommunikasjon og dokumenthåndteringredder-arbplasser
Esacon har samarbeidet med IMS Health Technology Systems Norway siden 2012, og møter Ole-Kristian og Nåkkve i deres hyggelige lokaler på Trollåsen utenfor Oslo, der de forteller om bakgrunnen for Docnet-prosjektet:
  
- Som en leverandør av salgs- og markedsføringsdata til Life Science- industrien, satt vi på en stor database med mailadresser til ansatte i helse-industrien. Vi ønsket å ta denne data- basen et skritt videre, og utvikle en levende plattform der helsepersonell kunne kommunisere direkte, og ikke bare motta e-post.

I begynnelsen var de bare tre utviklere som jobbet med Docnet, men etter hvert som brukermassen har økt, og andre land har vist interesse for plattformen, har også prosjektgruppen blitt større. I dag har Docnet 60 000 brukere i ni land, og det er syv ansatte i Norge som jobber med prosjektet, i tillegg til fem utviklere i Polen. Bedriften har siden 2012 mottatt SkatteFUNN-støtte til gjennomføringen av Docnet-prosjektet.


SkatteFUNN-fordeler ved å ha prosjektet i Norge

- Det er alfa og omega for oss å ha en avtale med Esacon for å sikre arbeidsplassene her, forteller Ole-Kristian. IMS Health Technology Systems Norway AS er nemlig eid av et amerikansk moderselskap, som har valgt å la prosjektet ligge i Norge nettopp på grunn av SkatteFUNN-støtten Norges-avdelingen mottar fra norske myndigheter. Uten denne støtten kan det tenkes at IP-rettighetene hadde forsvunnet ut av landet, sammen med arbeidsplassene i prosjektet.

Selv om Docnet har foretatt en lang reise fra database med mailadresser, til en omfattende plattform for kommunikasjon og dokumenthåndtering for helsepersonell, er det fortsatt mye utvikling som gjenstår før Ole-Kristian, Nåkkve og resten av prosjektgruppen sier seg fornøyd.

- Teknologien forandrer seg hele tiden. F.eks. var ting som var gangbar mynt i 2010 eller 2011 helt utdatert nå, sier Nåkkve. Siden prosjektets begynnelse har blant annet bruken av smart- telefoner eksplodert, og selskapet har vært nødt til å sette av mye ressurser for å tilpasse Docnet til mobilversjon. 

Det er imidlertid ikke alle som henger med i utviklingen, og også dette har det vært utfordrende å ta høyde for.

- Ute på legekontorene er det mange gamle system- og browserversjoner i bruk, så vi har måttet sørge for at alle funksjonene i Docnet også støtter eldre utgaver av programvare, sier Ole-Kristian, og konkluderer:

- Stopper vi utviklingen er vi ferdige; brukerne er kravstore og forventer at vi fortsetter å levere en oppdatert tjeneste av høy kvalitet.