Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Qoute icon

Hadde det ikke vært for Esacon hadde vi aldri søkt noe støtte.

Qoute icon
- Skal vi være konkurransedyktige må vi være unike. Og det unike må etterhvert ligge i datasystemene. Terje Pettersen er daglig leder i Euro Heis AS, og har lang erfaring fra en heisbransje som blir stadig mer konkurranseutsatt. For å hevde seg mot andre nasjonale og internasjonale heismontør- og vedlikeholdsselskaper i markedet, har Euro Heis valgt å utvikle et internt IT-verktøy som skal holde orden på vedlikeholdsarbeidet på de rundt tusen heisene selskapet drifter i Oslo-området.

- Hadde det ikke vært for Esacon hadde vi aldri søkt noe støtte, sier Terje om samarbeidet mellom Esacon og Euro Heis. Gjennom et godkjent SkatteFUNN-prosjekt fikk bedriften dekket 20 % av prosjektkostnadene i 3 år, og verktøyet brukes av montørene ute hos kunder.

- Tidligere når gutta var ute på oppdrag hadde de med seg en stor mappe og masse papirer som de måtte fylle ut manuelt etter hva som var status på heisen. Så måtte de ta med seg papirene tilbake på kontoret for å få dem skannet og registrert, forteller Terje. Dette papirarbeidet tok unødvendig mye tid, både for montørene og for Terje, som brukte Excel til å holde orden på alle heisene.

- Nå har montørene bare med seg et nettbrett med det nye systemet vårt ut til kundene, og registrerer heisens status fortløpende vha. sjekklister, bilder o.l. Arbeidet som utføres registreres med en gang i systemet hos meg, og verktøyet kan automatisk generere fakturaer og statusrapporter til kunde.

Sammen med servicesjef Stig Braathen anslår Terje at de bare i administrasjon årlig sparer godt over et halvt årsverk og mye arbeid ved bruk av verktøyet. Men hva med montørene ute hos kunder, hva synes de om å gå over til papirløse rutiner?

- I begynnelsen var noen av montørene litt skeptiske, men etter hvert har alle begynt å se nytteverdien i verktøyet, sier daglig leder, som får medhold av seniormontør og prosjektveileder Odd Mordal, som har testet og kvalitetssikret verktøyet underveis.

Å lære de ansatte å bruke verktøyet har imidlertid ikke vært det eneste hinderet på veien: Gjennom prosjektet erfarte Euro Heis at en stor utfordring ved å utvikle et IT-verktøy var å kommunisere sine behov til IT-folk, og holde en jevn fremgang i prosjektet. Underveis i prosjektet måtte de også bytte utviklerselskap:

- Vi byttet samarbeidspartnere til et par fantastiske programmerere fra Vitari AS, som forstod behovene våre. På grunn av kapasitetsproblemer tok det imidlertid litt lengre tid enn vi opprinnelig planla å utvikle løsningen, men vi er blitt veldig fornøyde med resultatet!