Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

Qoute icon

For oss har hver krone vi har mottatt i prosjektstøtte kommet til sin rett.

Qoute icon

Verdiskapning for kommunen med SkatteFUNN

Aktivhus Entreprenør hadde et prosjekt for å bygge Norges største økosamfunn i Hurdal. Det førte til at kommunen ble den raskest voksende kommunen på Romerike. Det er tydelig at folk ønsker å bo i miljøvennlige omgivelser, i et fellesskap der bærekraft står i sentrum.

Skattefradrag til nytte for å gjennomføre prosjektet

Prosjektet har mottatt offentlig tilskudd gjennom både SkatteFUNN og Enova. Daglig leder Helge Lund-Roland i Aktivhus Entreprenør presiserer hvor viktig denne støtten har vært for gjennomføringen av prosjektene: 

- For oss har hver krone vi har mottatt i prosjektstøtte kommet til sin rett. For eksempel for utviklingen av prototypen gikk alt vi fikk gjennom SkatteFUNN-ordningen direkte inn i prosjektet, forteller Helge. 

De første beboerne flyttet inn i husene for ett år siden, og alle oppførte enheter er nå overlevert sine nye eiere med unntak av fire eneboliger og fire rekkehus, som er under oppføring. 

Alle enhetene i prosjektet er bygget som diffusjonsåpne hus i tre, og har sin energiforsyning fra sol og ved. For Aktivhus har det vært viktig å fokusere på at det skal oppleves sunt å bo i disse husene. Selskapets visjon er at husene skal oppleves som sunne og pustende med et positivt klimaregnskap.

- Aktivhus skal oppleves som gode og enkle hus å bo i. Vi ønsker å fokusere på menneskets primærbehov, forklarer Helge.

For øyeblikket jobber utbygger med å få godkjent en detaljregulering for sitt neste byggetrinn som er en videreutvikling av økolandsbyen. I dette prosjektet ønsker de å bygge drøye hundre nye boenheter som skal danne fire nye tun, like utenfor det eksisterende tunet i Hurdal.

Helge forteller at responsen fra folk har vært over all forventning, og så langt har ikke utbygger hatt behov for markedsføring i forbindelse med salg av enhetene. Det kan virke som om folk fra hele landet er interesserte i å flytte til Hurdal Økolandsby. Av de over hundre beboerne er det nemlig kun én tilflytter fra Romerike. De andre beboerne er fra Oslo og resten av verden, i tillegg til en beboer som har flyttet hele veien fra Bremen i Tyskland.

SkatteFUNN-prosjekt for bærekraft

Prosjektet, som er tuftet på et grønt taktskifte, har både et lokalt, så vel som et globalt perspektiv fordi det i dag er et stort fokus på bærekraftig utvikling. Helge mener det er elementet av bærekraftighet, sammen med livsstilsrammen rundt prosjektet, som gjør at økolandsbyen er så ettertraktet:

- I dag er det mange som savner et fellesskap eller et sikkerhetsnettverk. En landsby og et sted der man kan leve i harmoni med natur og hverandre er selve grunnideen i prosjektet, forteller han.

Ønsker du bistand med et tilsvarende SkatteFUNN-prosjekt? Kontakt en av våre rådgivere, så tar vi et uforpliktende møte.