Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

  PERSONVERNERKLÆRING

  Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Esacon AS (org. nr. 954 803 694) ("Esacon") samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter. Esacon vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

   

  1 BEHANDLINGSANSVARLIG

  Esacon ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

  Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes.

  Vår kontaktinformasjon er: Adresse: Waldemar Thranes gate 98A, 0175 OSLO, e-post: post@esacon.no, telefon: +47 21 50 71 05.

  Dersom du har spørsmål knyttet til Esacons behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen over.

   

  2 PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG

  Esacon behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt om besøkende på vår nettside og personer som kontakter Esacon, f.eks. ved å melde seg på nyhetsbrev. Esacon samler inn personopplysningene om deg på ulike måter, som eksempel via nettsiden vår, via telefon og mail eller annen kontakt, og i forbindelse med vårt samarbeid med kunder og leverandører hvor vi mottar personopplysningene dine fra deg eller din arbeids- eller oppdragsgiver.

   

  Esacon behandler personopplysninger til følgende formål:

  •  Administrasjon av kunde-, leverandør- og andre samarbeidsforhold, hvor vi behandler navn og kontaktinformasjon på ansatte hos kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining for at vi skal kunne kommunisere med våre kunders kontaktpersoner og utføre oppdrag for våre kunder.
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) og din IP-adresse. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vår berettigede interesse er å få tjenester på nettsiden til å fungere, innhente statistikk om bruk av nettsidene, samt å optimalisere og videreutvikle nettsiden slik at innholdet som vises på nettsiden er så relevant som mulig for deg. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Du kan lese mer om vår bruk av cookies på www.esacon.no/cookies/.
  • Besvare innkommende henvendelser, hvor vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vår berettigede interesse er å hjelpe deg med det du lurer på.
  • Sende ut nyhetsbrev hvor vi behandler ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Du mottar kun vårt nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette.
  • Rekruttering til nye stillinger oss hos, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Dette er nødvendig for at vi skal kunne vurdere din jobbsøknad. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger kan være at din jobbsøknad ikke vurderes, eller at vi ikke kan tilby deg jobb. Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltak på grunnlag av jobbsøknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren, men også fra oppgitte referanser.
  • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.
  • Ivaretakelse av Esacons eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter

  3 OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

  Esacon vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

  For søkere på stilling hos oss vil vi oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen ett år fra stillingen ble tilsatt, med mindre samtykke til lengre oppbevaring gis. Ved ansettelse, vil personopplysningene i din søknadsdokumentasjon reguleres av personvernerklæringen som gjelder for våre ansatte.

  Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Esacon kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

   

  4 BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

  Esacon tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

   

  5 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

  Esacon vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

  Esacon bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Esacon vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen.

  Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

   

  6 ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER

  Vår nettside inneholder linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Esacon anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

  Når du "liker" eller blir medlem av vår Facebook-side eller våre sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

  7 DINE RETTIGHETER

  Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Esacon behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

  Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke (som nyhetsbrev), kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

  Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Esacons behandling av personopplysninger med oss først.

  8 ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

  Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Esacons behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.

   

  Sist oppdatert: 26.01.2023