Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Dersom søknaden kommer tilbake med avslag, er det fullt mulig å klage. Slik øker du sjansene dine for gjennomslag.

Kjente du på et stikk av frustrasjon da søknaden din kom tilbake med avslag? Du er langt fra alene. Det er irriterende å sitte med et utviklingsprosjekt du har tro på, og oppleve at det ikke blir forstått.

Det kan være vanskelig å skjønne hvorfor et prosjekt ikke får støtte. Den gode nyheten er at det ikke nødvendigvis er prosjektet ditt som er dårlig. Det handler ofte bare om å kommunisere verdien bedre. Å skrive gode søknader har blitt en egen kunst, og det er lett å gjøre feil som er helt usynlige for et utrent øye.

Etter å ha jobbet med SkatteFUNN i en årrekke, har vi identifisert noen klare fellestrekk på søknader som ikke når helt gjennom nåløyet. Med kunnskap om utvelgelseskriteriene, blir fallgruvene lettere å unngå.


Her er tre vanlige feil som kan ha bidratt til at søknaden din fikk avslag:

1. Søknaden har fokus på kunnskap som allerede finnes

For at et FoU-prosjekt skal kunne regnes som innovasjon, må det naturligvis dreie seg om å bidra til ny kunnskap. 

Likevel er det mange som beskriver i søknaden hvordan bedriften skal tilegne seg ny kunnskap, ikke skape den. Selv en omfattende jobb med å lese seg opp på eksisterende forskning, er nettopp det – eksisterende forskning. Vær forsiktig med å blande det som er nytt for deg, med det som er nytt for markedet som helhet.

Fremhev tydelig hva slags ny kunnskap som skal skaffes til veie, og en klar metodikk for hvordan du skal oppnå den. Jo mer konkret, jo bedre.

Lurer du på om din bedrift kvalifiserer til SkatteFUNN? Ta testen her.

2. Nytt sluttprodukt er ikke tydelig nok

En annen vanlig årsak til avslag er at søknaden din fremstår uklar på hvordan sluttproduktet skiller seg fra det som allerede finnes i markedet. 

Ny kunnskap alene er ikke nok. Du må også beskrive hva slags resultater den skal føre til. SkatteFUNN gir en huskeregel på at resultatet burde oppleves som noe nytt for sluttbrukeren.

Resultatet kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, eller en ny produksjonsprosess. Det kan være at du har underkommunisert nivået på endringene i det som skal utvikles. Vær tydelig på hvordan resultatet vil skille seg fra hva du eller konkurrentene dine allerede leverer, og hvordan ny kunnskap vil brukes til å oppnå dette.

Ikke tenk at du må være fullstendig nøktern. Finn fram din indre showman. Selg prosjektet ditt!

 

3. Søknaden har favnet for bredt

Det kan være fristende å male med bred pensel, og vise til store, omfattende planer. Da risikerer du å ikke oppfylle kravet om et målrettet, avgrenset prosjekt.

En kvalifiserende søknad skal kun beskrive selve FoU-prosjektet, altså delen av jobben som krever systematisk arbeid for å gi ny og nødvendig innsikt og verdiskapning for bedriften. Har du inkludert aktiviteter utenfor dette (for eksempel de som omhandler daglig drift) kan det i verste fall bety avslag.

Gå helt i detalj, og sett tydelige mål som det vil være lett å avgjøre om blir oppnådd eller ikke etter endt prosjekt. Her snakker vi ikke bare om det endelige målet, men også klare delmål på veien. 

Husk at du kan søke flere år på rad. Noen ganger er det best å velge ett tydelig prosjekt først, og søke støtte til et relatert men separat prosjekt neste år.

Er du fortsatt usikker på om din bedrift kvalifiserer til SkatteFUNN? Ta testen her.

Når bør du klage på avslaget av søknaden?

Nå har du tre punkter du kan holde i minnet mens du går gjennom søknaden din. Mener du at søknaden ikke gjør noen av de nevnte feilene, kan du vurdere å sende en klage til Forskningsrådet. Har du derimot gått i noen av fellene, kan det være mer hensiktsmessig å sende en ny søknad.

Fristen for å sende inn ny søknad er første september, men du kan fremdeles klage etter at søknadsfristen er ute. Med mindre avslagsbrevet sier noe annet, har du tre ukers klagefrist etter at brevet er mottatt. Behandlingstiden er som regel en god del kortere før sommeren, siden saksbehandlerne har færre søknader å gå gjennom.

Ta gjerne kontakt med Esacon for en nærmere vurdering av søknaden din, og muligheten for å nå gjennom med en klage. Etter snart 10 års erfaring med SkatteFUNN vet våre rådgivere hva som bør vektlegges slik at Forskningsrådet skal få øye på de samme kvalitetene i prosjektet som du gjør. 

 

                 
Siste innlegg

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....

Vi kan fordi vi har en sterk økonomi, en høyt utdannet befolkning og ligger langt fremme på...