Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Visste du at SkatteFUNN i tillegg til garantifristen 1. september har en servicegaranti 1. mai? Søknader som sendes inn innen 1. mai vil bli behandlet og besvart innen 1. juli. Vi kan bistå med søknad i dag!

Selv om alle søknader som sendes inn innen 1. september er garantert behandling før årets utløp er det mange fordeler med å søke SkatteFUNN tidlig på året. Vi har skrevet om fordelene her tidligere.


Søk SkatteFUNN tidlig og få svar tidlig

Søknader som sendes til Forskningsrådet innen 1. mai vil bli behandlet innen 1. juli.

Søknader som sendes inn tidlig på året har større sannsynlighet for godkjenning.Ved å få godkjent søknaden tidlig på året er det lavere risiko og dere kan satse mer på prosjektet fordi dere vet at 19 % av prosjektkostnadene dekkes av det offentlige.

Det er i tillegg enklere å oppfylle dokumentasjonskravene til prosjektregnskapet. Dersom SkatteFUNN-søknaden får avslag tidlig på året har dere god tid til å klage på avslaget, eller sende inn en ny søknad innen garantifristen 1. september.


Har du ikke tid til å søke selv?

Vi har kapasitet til å bistå dere med å utforme og sende inn SkatteFUNN-søknad før 1. mai.

Send oss en e-post eller book et møte for mer informasjon.

                 
Siste innlegg

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....

Vi kan fordi vi har en sterk økonomi, en høyt utdannet befolkning og ligger langt fremme på...