Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Ønsker din bedrift å få støttet alle kostnadene i prosjektet? Mange bedrifter er ikke klar over at det finnes regler for hvor stor andel av kostnadene i FoU-prosjekter det offentlige har lov til å finansiere.


Statsstøttereglenes betydning for SkatteFUNN

I henhold til EØS-avtalen, jf. FSFIN § 16-40-6 syvende ledd, har det offentlige kun lov til å støtte en gitt andel av kostnadene i et FoU-prosjekt. Hvor stor andel støtte dere prosjekt kan motta avhenger av følgende faktorer: 

  • Bedriftens størrelse: Små bedrifter får motta størst andel støtte, mens store bedrifter får motta minst

  • Samarbeid: Bedrifter som samarbeider med en annen bedrift eller med en FoU-institusjon får motta en større andel støtte enn bedrifter som gjennomfører prosjektet på egenhånd

  • Klassifiseringen av prosjektet: Prosjekter som anses å ha høyere grad av FoU (“Industriell forskning”) får motta en større andel enn prosjektene som klassifiseres som “Eksperimentell utvikling” av Forskningsrådet


Enkelt forklart kan en liten bedrift uten samarbeid og med et “vanlig” FoU-prosjekt motta 45% i støtte til prosjektet, mens tilsvarende tall er 35% for mellomstor bedrift og 25% for stor bedrift. Den største andelen et prosjekt får lov å motta i støtte fra det norske virkemiddelapparatet er 80%.

Dette gjelder små bedrifter som samarbeider med en annen bedrift eller FoU-institusjon om et prosjekt som klassifiseres som “Industriell forskning”. De aller fleste bedrifter får lov å motta fra 25% til 45% støtte.

SkatteFUNN-støtte vil i denne sammenheng som regel regnes som 25%, fordi støtten på 19% må regnes om til et bruttobeløp (hva støtten hadde tilsvart før skatt). Det er ikke uvanlig å “toppe opp” støtte fra andre ordninger med SkatteFUNN.

Vi har skrevet mer inngående om reglene for maksimal offentlig støtte her.

                 
Siste innlegg

Nyheten har vært ventet en stund, og vi gleder oss til å se effektene det vil få for norske...

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....