Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Søker dere SkatteFUNN før sommerferien, øker sjansen for å få støtte.

SkatteFUNN har løpende behandling av søknader, og dere kan sende inn søknader året rundt. For å være garantert behandling samme kalenderår må søknaden sendes inn før garantifristen 1.september.

Til tross for løpende frist er det mange bedrifter som søker i slutten av august og 1. september. Etter denne datoen får dermed saksbehandlerne hos SkatteFUNN det travelt, og det vil ta lenger tid å få svar på søknaden. Søker dere SkatteFUNN sent er sjansen for å få søknaden godkjent lavere enn om dere søker tidligere på året.

Søknader sendt inn etter 1.september blir behandlet så langt det er mulig, men det er ingen garanti for at søknaden blir behandlet i løpet av kalenderåret. Dersom søknaden behandles etter nyttår vil en eventuell godkjenning ikke inkludere det foregående kalenderåret.

Vi i Esacon har derfor følgende oppfordring til norske bedrifter: Søk SkatteFUNN før sommerferien.


Her er fire grunner til at dere bør søke SkatteFUNN nå:

1. Unngå å gå glipp av støtte 
Søknader sendt inn til garantifristen 1. september risikerer opptil 16 ukers behandlingstid. Sender dere inn søknaden etter denne fristen er det ingen garanti for at søknaden behandles av SkatteFUNN før årsskiftet. Da kan dere i verste fall gå glipp av støtte for det inneværende kalenderåret. 

2. Få kjapt svar

SkatteFUNN behandler søknader fortløpende. Sender dere inn søknaden om våren er behandlingstiden hos SkatteFUNN normalt mellom fire til seks uker. Alle søknader sendt inn før SkatteFUNNs service-frist 1. mai, er garantert svar innen 1. juli. 

 

Fordelene med å få godkjent søknaden tidlig på året er: 

  • Enklere å oppfylle dokumentasjonskrav mtp. rapportering av kostnadene til myndighetene. Det er bl.a. krav om at interne timer skal føres mot de godkjente delmålene i søknaden, og at timelister skal signeres kvartalsvis.

  • Dersom kravene ikke er oppfylt risikerer dere at kostnadene dere har hatt i år ikke blir godkjent av revisor

  • Trygghet i at 19% av prosjektkostnadene støttes av det offentlige, som kan gjøre det lettere å beslutte internt å satse på prosjektet


3. Flere får godkjent

Søker dere før sommerferien er det også større sannsynlighet for at søknaden deres blir godkjent. Årsaken er at jo lenger man har kommet i utviklingen, jo større krav stilles til detaljering av prosjektet i søknaden. I begynnelsen av prosjektperioden er det flere usikkerheter i prosjektet, som kan legge grunnlaget for utfordringene i søknaden. 

Saksbehandlerne har også bedre tid før sommeren. Siden svært mange bedrifter venter til siste liten med å søke, får saksbehandlerne mye å gjøre i perioden etter 1. september.


4. Tid til å sende klage - eller en ny søknad
Ved avslag på søknaden vil dere alltid ha mulighet til å sende inn en klage. Klagen kan imidlertid få avslag, og den kan i mange tilfeller uansett være mer hensiktsmessig å heller sende inn en helt ny søknad. Sender dere inn søknaden tidlig på året er det tid til å sende inn en helt ny søknaden innen garantifristen 1. september dersom den første søknaden eller klagen skulle få avslag.

Vi hjelper dere selvfølgelig med både klage og ny søknad dersom søknaden ikke blir godkjent i første runde.

                 
Siste innlegg

Nyheten har vært ventet en stund, og vi gleder oss til å se effektene det vil få for norske...

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....