Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Har dere fått avslag eller revisjon på deres SkatteFUNN-søknad kan vi bistå dere med ny søknad eller klage på vedtaket.

Mange opplever å få vedtak om avslag eller revisjon på sin SkatteFUNN-søknad, og det kan være vanskelig å forstå hva som gjør at prosjektet ikke kvalifiserer for støtte. Vår erfaring er at prosjektet kan kvalifisere for SkatteFUNN-støtte selv om søknaden har fått avslag, og at det dreier seg om å få få dette frem i klagen.

Bistår ved klage på avslag og revisjon

Har du fått avslag på SkatteFUNN-søknaden din og lurer på hva dere skal gjøre nå? Ved avslag på søknad om SkatteFUNN gjør vi en vurdering på om vi skal utforme en klage på vedtaket, eller sende inn en ny søknad. Dette avgjøres i samråd med kunde, men også ofte etter dialog med saksbehandler.

Dersom dere har fått revisjon på SkatteFUNN-søknaden kan vi hjelpe dere med å revidere søknaden, slik at vi besvarer saksbehandlers spørsmål og innsigelser, og sikrer at prosjektet mottar den støtten dere har krav på.

Vi kjenner kriteriene for å få godkjent SkatteFUNN

Etter nesten ti års erfaring med SkatteFUNN vet vi hva som bør vektlegges i en søknad eller klage for at saksbehandler skal få et enkelt overblikk over prosjektets nyhetsverdi. Så lenge deres prosjekt møter de fire kriteriene for SkatteFUNN-ordningen vil vi i Esacon ha kompetansen og erfaringen som skal til for å synliggjøre dette for saksbehandler, og Forskningsrådet vil omgjøre vedtaket.

Det er fire kriterier som må møtes for at et prosjekt kvalifiserer til å motta SkatteFUNN-støtte. Prosjektet må

  • ha mål om å utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess

  • resultere i ny kunnskap eller nye ferdigheter 

  • være til nytte for bedriften

  • være målrettet og avgrenset

Det er viktig at prosjektet har nyhetsverdi innenfor hele bransjen, ikke bare internt i bedriften. Les mer om hvordan vi jobber med SkatteFUNN her.

 

Individuell vurdering av hvert prosjekt

Hvert prosjekt behandles individuelt, og vi gjør alltid en vurdering på om prosjektet møter kriteriene for SkatteFUNN før vi går i gang med vårt arbeid. Ofte ser vi at prosjektet innfrir på alle kriteriene til SkatteFUNN, men at søknaden ikke vektlegger det saksbehandler ser etter for å avgjøre om kriteriene møtes. Vi er eksperter på SkatteFUNN, og vet derfor hvordan vi skal beskrive deres prosjekt. Dersom vi ser at prosjektet ikke kan kvalifisere for SkatteFUNN-støtte vil vi heller ikke kaste bort tiden til hverken kunde eller saksbehandler.

Ta kontakt med en av våre rådgivere her.

                 
Siste innlegg

Nyheten har vært ventet en stund, og vi gleder oss til å se effektene det vil få for norske...

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....