Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Søknadsbeløpene utgjør til sammen rundt 2,3 milliarder kroner, og områder som helse, energi, IKT og industri fremstår som spesielt økende.

Forskningsrådet hadde per 05.05.21 mottatt hele 230 søknader for innovasjonsprosjekt i næringslivet for 2021, og merker seg en enorm interesse for forskningsbasert innovasjon i norske bedrifter.

 

Overvekt av "unge" SMBer blant søkerne

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er «et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter, der samarbeidet med andre bedrifter eller forskningsorganisasjoner er nødvendig for å lykkes». Innovasjonsprosjekter finansiert av Forskningsrådet bidrar bl.a. til å skape fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som får søknadene sine innvilget, samt avlaster risikoen forbundet med nødvendige FoU-investeringer. Slike innovasjonsprosjekter gir også samfunnsøkonomiske gevinster i form av ny kunnskap og nye løsninger, som igjen bidrar til omstilling.

Tall fra Forskningsrådet viser at det i stor grad er unge og små- og mellomstore bedrifter som søker om støtte til slike innovasjonsprosjekt. Mer enn 50% av bedriftene som søker er under 10 år gamle, og 8 av 10 bedrifter har under 100 ansatte. Administrerende direktør hos Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, mener dette er et tegn på et generasjonsskifte i næringslivet, med gründere og bedrifter som ser verdiskapingsmuligheter gjennom forskning og utvikling.

Det skal bevilges midler fra Forskningsrådet i tre puljer gjennom 2021, og per nå er ca. 1,3 milliarder kroner avsatt til formålet.

 

Hva er Innovasjonsprosjekt i næringslivet?

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er en ordning i regi av Forskningsrådet, som retter seg mot bedrifter som gjennomfører et omfattende FoU-prosjekt i samarbeid med andre bedrifter eller forskningsorganisasjoner. Målet med ordningen er å redusere risikoen ved utvikling av nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Slike innovasjonsprosjekter gir også samfunnsøkonomiske gevinster i form av ny kunnskap og nye løsninger, som igjen bidrar til omstilling.


Hvem er søkerne?

Tall fra Forskningsrådet viser at det i stor grad er unge og små- og mellomstore bedrifter som søker om støtte til slike innovasjonsprosjekt. Mer enn 50% av bedriftene som søker er under 10 år gamle, og 8 av 10 bedrifter har under 100 ansatte. Administrerende direktør hos Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, mener dette er et tegn på et generasjonsskifte i næringslivet, med gründere og bedrifter som ser verdiskapingsmuligheter gjennom forskning og utvikling.

Det skal bevilges midler fra Forskningsrådet i tre puljer gjennom 2021, og per nå er ca. 1,3 milliarder kroner avsatt til formålet.


Har dere et innovasjonsprosjekt, men mangler samarbeidspartnere?

Innovasjonsprosjekt i næringslivet stiller en del krav til tema, når prosjektet kan starte opp, varighet og samarbeidspartnere (som bekoster en andel av prosjektet). Et godt alternativ for prosjekter som allerede er igang, som gjennomføres uten samarbeidspartnere eller som ikke dekkes av noen av temaene til IPN, er SkatteFUNN. I likhet med IPN støtter SkatteFUNN prosjekter hvis målsetning er å utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess, men SkatteFUNN stiller ikke krav om samarbeid eller tema. Det er også tillatt å søke SkatteFUNN selv om prosjektet allerede er påstartet; SkatteFUNN dekker 19% av prosjektkostnadene fra og med januar det året søknaden godkjennes.

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker en uforpliktende vurdering av dere prosjekt og en anbefaling for veien videre. Dere kan også ta SkatteFUNN-testen for en innledende vurdering.

                 
Siste innlegg

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....

Vi kan fordi vi har en sterk økonomi, en høyt utdannet befolkning og ligger langt fremme på...