Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Fristen for års- og sluttrapportering for SkatteFUNN er 1. mars – her er tre ting du må vite i forbindelse med rapporteringen.

Har du fått godkjent SkatteFUNN-prosjekt må du huske å sende inn års- eller sluttrapport innen fristen. I årsrapporten tar du for deg et prosjektår av gangen. Videre skal rapporten inneholde en beskrivelse av prosjektets fremgang, eventuelle endringer og foreløpig prosjektregnskap. Når prosjektet er i sitt siste godkjente prosjektår skal du levere inn en sluttrapport hvor du beskriver alle gjennomførte aktiviteter og resultater som er oppnådd gjennom hele den godkjente prosjektperioden. Fristen for å sende inn års- eller sluttrapport er innen 1. mars.


Vi i Esacon har satt sammen en «1–2–3»-guide som inneholder de viktigste tingene du bør tenke på når du arbeider med års- og sluttrapport til Forskningsrådet.

1. Viktig å melde om endringer som påvirker prosjektet ditt

Hva skal stå i rapporten? For at et prosjektår skal godkjennes, kreves det at du leverer enten en årsrapport eller sluttrapport til Norges forskningsråd. Her bør det inneholde informasjon om hvilke aktiviteter du har arbeidet med, og hva du har oppnådd det siste året. I tillegg er det viktig å få med informasjon om eventuelle endringer som har oppstått i forhold til den godkjente søknaden. 

 

Hvis det har oppstått vesentlige endringer i enten kostnader, fremdrift eller samarbeid, er dette viktig å få med i rapporten. Har prosjektet endret seg i såpass stor grad at det oppstår nye delmål, eller prosjektet endrer retning, må du ofte sende inn en ny søknad for resterende prosjektperiode. Det kan også være nyttig å rapportere så tidlig som mulig dersom du ser at det vil oppstå endringer i prosjektet de kommende årene. 

 

2. Få frem resultatene og hva som eventuelt gjenstår av prosjektet

En sluttrapport krever en mer detaljert beskrivelse av resultatene du har oppnådd. Her skal du dekke hele den godkjente prosjektperioden og oppsummere hvilke aktiviteter som er gjennomført, hvilke mål som er nådd og hva som eventuelt gjenstår i prosjektet. Fikk dere f.eks. ny kunnskap eller nye ferdigheter gjennom prosjektet vil det være viktige ting å få med i rapporten. Husk at du også må sende inn sluttrapport innen fristen dersom prosjektet blir avbrutt før godkjenningsperioden er over.

 

Dersom prosjektet blir forsinket eller utvidet, og ikke skal avsluttes innen utløpet av siste godkjente prosjektår, leverer du likevel en sluttrapport. Her beskriver du hva som gjenstår i prosjektet, og eventuelt sender inn en ny søknad for resterende FoU-aktiviteter. Det som er viktig her er å forklare saksbehandler hva og hvorfor enkelte aktiviteter gjenstår, slik at en ny søknad samsvarer med sluttrapporten. I dette tilfellet vil ikke en ny søknad bli godkjent før sluttrapporten har blitt behandlet. 

 

Det er også greit å være klar over at støtten fra SkatteFUNN-ordningen ikke trekkes tilbake selv om prosjektet avsluttes uten at du oppnår resultatene beskrevet i søknaden. Grunnen er at ordningen tar høyde for at prosjektet kan endres under den godkjente prosjektperioden, og at hypoteser du skapte da du søkte, kan vise seg å ikke være gjennomførbare. Det viktigste er at de påløpte kostnadene du rapporterer er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet. Her kan det være lurt å merke seg at prosjektregnskapet som legges ved i års- eller sluttrapport ikke trenger å være revisorgodkjent. 

 

3. Til slutt, husk på fristen

Fra midten av januar kan du sende inn skjema for års- eller sluttrapport til SkatteFUNN via Mitt nettsted. For at du skal kunne kreve støtte gjennom skattemeldingen må års- eller sluttrapport være levert innen fristen og godkjent. Dette gjøres gjennom utfylling av skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling, som må signeres av revisor og sendes inn sammen med selskapets skattemelding, normalt innen 31. mai

 

Vi bistår våre kunder med å utforme og levere rapporter til Forskningsrådet. Som kunde av Esacon kan du være trygg på at vi overholder frister, informerer om regler/regelendringer og sørger for at dere vil få de beste forutsetningene for å få SkatteFUNN-støtte. Har du spørsmål rundt rapportering av års- eller sluttrapport eller vil se på mulighetene for å søke SkatteFUNN for ditt prosjekt, er det bare å ta kontakt med oss.

 

                 
Siste innlegg

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....

Vi kan fordi vi har en sterk økonomi, en høyt utdannet befolkning og ligger langt fremme på...