Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
SkatteFUNN-støtten avhenger av at bedriften selv krever skattefradrag for FoU gjennom å levere RF-1053B med skattemeldingen.

SkatteFUNN-støtten gis som et skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, og for bedrifter som ikke er i skatteposisjon vil tilskuddet gis som en direkte utbetaling. Hva SkatteFUNN-støtten utgjør vil fremkomme på skatteoppgjøret (skjema) som "Skattefradrag for FoU". 

Kravet til dokumentasjon for SkatteFUNN-prosjekter er todelt, og begge kravene må være oppfylt for at bedriften skal motta støtten. Den første dokumentasjonen gjøres gjennom en rapport til Forskningsrådet innen 1. mars, og den andre dokumentasjonen skjer gjennom skjema RF-1053B som må leveres (med skattemeldingen) til Skattemyndighetene innen 31. mai.

Skjema RF-1053B: Fradrag i skatt for forskning og utvikling

Rapportering og dokumentasjon til skattemyndighetene gjøres gjennom skjema RF-1053B. Skjemaet skal leveres som et vedlegg til bedriftens skattemelding i Altinn, og det er et krav om revisorattestering uavhengig av selskapets revisorplikt for øvrig.

Dokumentasjonen av prosjektkostnadene er prosjektregnskapet, og revisor vil gjennom sin attestering bekrefte at kostnadene som føres er fradragsberettiget, samt at timelistene er signert av prosjektansvarlig og FoU-medarbeideren iht. regelverket.

Les mer om skjema RF-1053B her.

Har du glemt å kreve SkatteFUNN-støtten?

Dersom bedriften har sendt inn skattemeldingen uten å legge ved skjema RF-1053B bør dette ettersendes så snart som mulig. Ta kontakt med din revisor for bistand.

Dersom du er kunde av Esacon trenger du ikke å bekymre deg for dette. Gjennom tett oppfølging, påminnelser før viktige frister, malverk og FAQ sikrer vi at dere kjenner og følger regelverket, samt at alle frister overholdes.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

                 
Siste innlegg

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....

Vi kan fordi vi har en sterk økonomi, en høyt utdannet befolkning og ligger langt fremme på...