Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Ja, det kan du! Men det er noen faktorer som må spille på lag. Gjør de det, kan SkatteFUNN-fradraget bidra til å maksimere den offentlige støtten. Gjelder det deg og ditt FoU-prosjekt?

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt. Spesielt tyr mange til Innovasjon Norge og næringslivsprogrammene til Norges Forskningsråd, som begge er svært viktige for norsk innovasjon. 

Men vær klar over at du i mange tilfeller kan få SkatteFUNN-fradrag for 19 prosent av utgiftene i tillegg. Det vil du i så fall ikke gå glipp av, og det er definitivt verdt tiden du bruker på å sette deg inn i regelverket for offentlig støtte. Her gir vi deg overblikket du trenger.

Lurer du på om du kvalifiserer til SkatteFUNN? Ta testen her!

 

Statsstøttereglene 101 – din vei til maksimal offentlig støtte

For å ta det første først: SkatteFUNN-fradraget regnes som statsstøtte, og reguleres dermed av statsstøttereglene. Disse reglene begrenser hvor mye offentlig støtte som tillates i finansieringen av et FoU-prosjekt. 

Og for å ta det andre med en gang: SkatteFUNN-fradraget vil i de fleste tilfeller regnes som 25 prosent støtte fra det offentlige. Støtten på 19 prosent må nemlig regnes om til et bruttobeløp siden det er en støtteordning som gis i form av skattefradrag.

Så: Hvor mye mer enn 25 prosent støtte kan du få? Det avhenger av følgende:

  • Hvor stor er bedriften din? Små bedrifter får desidert størst rom til mottak av offentlig støtte. Mellomstore bedrifter får litt mindre rom, mens store bedrifter får minst. I Norge er det vanlig å definere bedrifter med under 100 ansatte som små og mellomstore bedrifter.

  • Samarbeider bedriften din med en annen bedrift eller en FoU-institusjon? Da øker andelen statsstøtte dere kan få. Det gjelder imidlertid noen spesifikke kriterier her også – for eksempel regnes ikke innkjøp av eksterne tjenester som et samarbeid, og samarbeidspartneren din må i de fleste tilfeller høre hjemme i EØS.

  • Er prosjektet industriell forskning eller eksperimentell utvikling? Ja – sist, men ikke minst: Du har rett til å motta mer støtte hvis prosjektet ditt klassifiseres som industriell forskning i stedet for eksperimentell utvikling, siden førstnevnte regnes som en «høyere grad av FoU».

Skjema

Vi må nesten holde oss til siste punkt litt til: Når du søker FoU-støtte, skal prosjektet ditt alltid klassifiseres som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Du klassifiserer ikke dette selv. Det er Forskningsrådet som vurderer innholdet i søknaden din og avgjør om prosjektet hører til i den ene eller den andre gruppen. 

Og som du ser i skjemaet over: Hvis du havner i bolken for industriell forskning, kan du motta opptil 25 prosent mer offentlig støtte.

Les også: Du må ikke drive med rakettforskning for å få FoU-støtte.


Hvordan vet jeg om jeg driver med industriell forskning eller eksperimentell utvikling?

Kort fortalt er dette forskjellene:

  • Industriell forskning bringer ny kunnskap til torgs

  • Eksperimentell utvikling handler om å bruke eksisterende kunnskap på nye måter.

Et nokså klart og distinkt skille der, altså. Men la oss utdype litt:

  • Industriell forskning er ikke begrenset til nye vitenskapelige innsikter fra et universitet. «Ny kunnskap» er også definert som utvikling eller forbedring av tjenester, produkter og prosesser ved hjelp av ny kunnskap eller nye ferdigheter.

  • Eksperimentell utvikling handler på sin side om å bruke eksisterende kunnskap og ferdigheter til å utvikle og forbedre tjenester, produkter og prosesser.

Med andre ord: Det er ikke alltid opplagt hva som er hva. Måten du beskriver prosjektet ditt på i en søknad og hva du velger å vektlegge, kan avgjøre hvilken kategori du havner i.

Vi pleier å si at en viktig vei til SkatteFUNN-støtte generelt, er å gjenkjenne sin egen innovasjon. Det er ikke alltid lett. På samme måte er det en egen kunst å gjenkjenne sin egen FoU-kategori ved å se hvor innovativ man faktisk er.

Vårt beste tips er å ta et skritt tilbake og se på prosjektet ditt gjennom brillene til en utenforstående. Hva er det nye i det du driver med? Dette er uansett en god øvelse når du skal skrive en SkatteFUNN-søknad. 

Det kan godt hende du hører hjemme i kategorien for industriell forskning, og dermed har større rom for offentlig støtte. Men det er Forskningsrådet som avgjør! Din jobb er å kommunisere nyskapingen din så glassklart og tydelig at det ikke er noen tvil.

Vi har god erfaring med å hjelpe bedrifter til å bli klassifisert som industriell forskning. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

 

Hva betyr alt dette i praksis? Hvor mye FoU-støtte kan jeg få?

La oss gjøre noen oppsummeringer i konkretiseringens navn:

🏃🏽‍♀️ Hvis du jobber i en liten bedrift og har et prosjekt som ikke har noen samarbeidspartner og hører hjemme i gruppen for eksperimentell utvikling, kan du motta maksimalt 45 prosent støtte til prosjektet.

🐎 Hvis alt ovenfor gjelder for deg og du i tillegg har en samarbeidspartner i henhold til kriteriene, kan du motta maksimalt 60 prosent støtte til prosjektet.

🚀 Det absolutt maksimale et FoU-prosjekt kan motta i statsstøtte, er 80 prosent. Da må det være snakk om en liten bedrift som samarbeider med en annen bedrift eller FoU-institusjon, og de må ha blitt klassifisert som industriell forskning.

I alle disse scenariene er det rom for å kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger for å få maksimalt ut av støtteapparatet.

Er du fortsatt usikker på om ditt prosjekt kvalifiserer til Skatte-FUNN?
Ta vår SkatteFUNN-test og få svar på 30 sekunder! 


Og trenger du noe mer hjelp? Vi kjenner regelverket godt og veileder dere gjerne med tanke på maksimalstøtte. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig kaffeprat.

 

                 
Siste innlegg

Nyheten har vært ventet en stund, og vi gleder oss til å se effektene det vil få for norske...

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Vi kan fordi vi har en sterk økonomi, en høyt utdannet befolkning og ligger langt fremme på...