Sjekk om du kvalifiserer for SkatteFUNN

Søk

TilbakeTilbake
Kun 2 av 3 søknader sendt inn til skattefunn.no i 2020 ble godkjent, dette viser SkatteFUNNs offisielle tall. Esacon får godkjent langt flere SkatteFUNN-søknader enn gjennomsnittet.

Mange bedrifter skriver SkatteFUNN-søknad på egenhånd, men ved å benytte vår ekspertkompetanse er det vesentlig høyere sannsynlighet for å få godkjent søknad.


Stadig færre oppnår godkjenning

Godkjenningsandelen på 67% i 2020 representerer nok et trinn på en nedadgående stige. De siste årene har stadig færre av prosjektene sendt inn til SkatteFUNN oppnådd godkjenning, og bare fra 2019 til 2020 er nedgangen i godkjenningsandel på hele fem prosentpoeng.

Esacon får godkjent mer enn SkatteFUNN
 

Avslag og avgrensninger av prosjekter

Illustrasjonen i denne artikkelen viser godkjenningsandelen for alle prosjekter sendt inn til SkatteFUNN de siste fem årene. Tallene er sammenstilt fra SkatteFUNNs statistikk her. At det har blitt stadig vanskeligere å oppnå godkjenning hos SkatteFUNN stemmer godt overens med Esacons erfaringer fra dialog med tusenvis av norske bedrifter de siste årene: Svært mange bedrifter som har søkt SkatteFUNN på egenhånd år etter år opplever nå at søknaden ikke går gjennom, eller at godkjenning er kraftig avgrenset med tanke på prosjektår eller delmål.  

 

Saksbehandlingen har blitt strengere

Det er vanskelig å si hvorfor nåløyet til SkatteFUNN er blitt trangere. De offisielle kravene til SkatteFUNN-prosjekter er ikke endret. Antall innsendte søknader til ordningen har også ligget noenlunde stabilt siden 2016, og det året var godkjenningsandelen over 80%. At prosjektene som gjennomføres i Norge har blitt mindre innovative de siste fem årene har vi i Esacon liten tro på. Det vi derimot ser er en endret praksis i hvordan SkatteFUNN vurderer nyhetsgrad og FoU-høyde i søknadene.  


Større sannsynlighet for godkjent SkatteFUNN med Esacon

Fordi Esacon sender inn mellom 300 og 400 søknader i året har vi unike data om variasjoner i hva saksbehandlerne vektlegger, og hva som er viktig å til enhver tid få frem i søknadene. At vi løpende holder oss oppdatert og alltid utformer søknadene basert på nyeste data er årsaken til at søknadene Esacon sender inn har en langt høyere godkjenningsandel enn SkatteFUNNs offisielle tall.

Godkjenningsandel varierer avhengig av bl.a. bransje, type prosjekt og tid på året søknaden sendes inn; av f.eks. søknader sendt inn før sommeren er Esacons godkjenningsandel over 90%.

Vårt mål er ikke nødvendigvis at absolutt alle søknadene vi sender inn skal godkjennes, men vil skal gi hvert prosjekt en så god sjanse for godkjenning som mulig. Det er saksbehandler hos SkatteFUNN som til syvende og sist gjør vurderingen av om prosjektet kvalifiserer til ordningen eller ikke, men mange bedrifter opplever å få avslag fordi det innovative rett og slett ikke kommer tydelig frem de rette stedene i søknaden.

Våre prosjektledere setter av god tid til å bli kjent med prosjektet deres, slik at vi kan gi saksbehandler en tydelig beskrivelse av hva dere skal utvikle og hvordan prosjektet møter de ulike kriteriene til SkatteFUNN-ordningen.  

 

Vi kan snu avslag til godkjenning

Det er klart vi også kan bomme noen ganger. Les for eksempel om Brommeland Elektronikk, der vi fikk avslag på første forsøk. Får søknaden avslag første gang forsøker vi imidlertid nesten alltid å enten klage eller skrive en ny søknad; i mange tilfeller går søknaden gjennom når man får imøtegått saksbehandlers første innvendinger. 

Vi har også hjulpet mange bedrifter som selv har fått avslag på en søknad de har utarbeidet med å senere oppnå godkjenning. Les om Exspend Consulting som fikk godkjent klagen med Esacons hjelp eller om Norske mikrohus som ikke ville ha sendt inn søknad uten bistand fra Esacon. 


Vi er alltid på lag med våre kunder

Esacon jobber no cure no pay. Dvs. at vi kun tar betalt en andel av støtten dere faktisk mottar; vår faktura kommer først når dere mottar støtten ved skatteoppgjøret. Fordi vi ikke får betalt for søknader som ikke går gjennom sier vi nei til prosjekter som tydelig ikke møter SkatteFUNN-kriteriene. Til gjengjeld gjør vi alltid vårt ytterste for å oppnå godkjenning for de bedriftene vi sier ja til, og følger dere tett gjennom hele prosjektløpet.

Ønsker dere en uforpliktende vurdering av om vi kan bistå deres prosjekt med godkjenning hos SkatteFUNN? Send oss en melding her så tar en av våre dyktige markedskonsulenter kontakt med deg.

Vi vurderer både nye prosjekter som aldri har søkt SkatteFUNN før, og prosjekter har fått avslag tidligere.

                 
Siste innlegg

Når sommeren nærmer seg er det høysesong for SkatteFUNN-søknader. Vår erfaring er at mange av de...

Mange satser på andre støtteordninger enn SkatteFUNN når de skal realisere prosjektet sitt....

Vi kan fordi vi har en sterk økonomi, en høyt utdannet befolkning og ligger langt fremme på...